GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Værktøjer og links

Interessentanalyse

Overalt i jeres omgivelser er der folk, som kan have interesse i eventet, og som kan bidrage til, at I når jeres mål.

Det kræver blot, at I bliver bevidste om at inkludere dem, og at I kan tale til dem på ”deres sprog”.

Det kan en interessentanalyse hjælpe jer med.

Hvad er en interessent?
Interessenter er alle personer eller grupper, der påvirker eller kan blive påvirket af eventet. Det vil sige folk, der har en interesse i jeres arbejde og resultater.

Eksempler på interessenter kan være kommunalpolitikere, embedsmænd, foreninger, organisationer  og erhvervsdrivende, men det kan også være familie og venner.

Det kan være jeres interessenter, der afgør, om jeres event bliver en succes eller ej. Derfor er det afgørende, at I forstår, hvad der er vigtigt for dem i forbindelse med jeres event – hvad deres interesser er. Sørg for at skabe og vedligeholde en god relation til dem og inddrag dem løbende i jeres arbejde.


Hvad er en interessentanalyse, og hvad får I ud af den?
En interessentanalyse er en kortlægning af jeres interessenter og en plan over, hvordan I skal forholde jer til dem.

Analysen vil give jer:

• Et overblik over jeres interessenter

• Viden om, hvilke interessenter I skal vælge at fokusere på

• En plan for, hvordan I inddrager interessenter og opretholder en god kontakt til dem

Derudover bliver I som arrangør trænet til at tænke i relationer og netværk, når I bruger analysen aktivt. Det kan på sigt bidrage til at styrke jeres position og indflydelse.