GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Værktøjer og links

Hjælp til at søge tilladelser

Herunder finder du en vejledning til, hvordan du ansøger om diverse tilladelser.

Lejlighedstilladelse

Man skal altid have en lejlighedstilladelse til at afholde et event eller begivenhed, hvor der serveres/sælges alkohol. Denne tilladelse gives af Politiet og nedenfor er en opsummering af Restaurantslovens §22:

"Restaurationslovens bestemmelser for serveringssteder skal overholdes navnlig henledes opmærksomheden på, at det er forbudt at servere eller lade servere stærke drikke (drikke med 2,8 pct. volumen alkohol eller derover) for personer, som ikke er fyldt 18 år, og for berusede (dvs. personer om hvem der er grund til at antage, at de ved yderligere spiritus nydelse vil give anledning til fare for sig selv eller fare eller ulempe for andre) Serveringspersonalet skal være fyldt 18 år, såfremt der serveres stærke drikke. Tilladelsen skal forevises på forlangende og kan tilbagekaldes, hvis forholdene giver anledning hertil."

Lejlighedstilladelse

 • Events, såsom fester, møder og lignende særlige lejligheder, kan uden tilladelse forestås af en person, der er fyldt 25 år, når serveringen af stærke drikke foregår indendørs for højest 150 personer, og de stærke drikke kun består af øl og bordvin.I skal dog underrette politiet om afholdelsen.
 • Politiet kan ved fester, møder og lignende særlige lejligheder tillade, at en person, der er fyldt 25 år, står for servering af øl og bordvin, uanset om serveringen foregår udendørs, og uanset om der deltager flere end 150 personer.
 • Politiet kan ved de lejligheder, der er omfattet af punkt 1, tillade, at en person, der har alkoholbevilling, enten alene eller sammen med en person, der er fyldt 25 år, står for servering af andre stærke drikke end øl og bordvin.
 • Hvis et event afholdes med et velgørende formål, eller der i øvrigt foreligger særlige forhold, kan politiet tillade, at serveringen forestås af en person, der er fyldt 25 år. Det samme gælder, hvis ingen bevillingshaver vil påtage sig servering.
 • Jvf. ny vedtagelse fra 1 januar 2019 skal man ikke længere søge om lejlighedstilladelser for cirkusser.

Der ansøges om lejlighedstilladelser, som også kaldes underretning, i dette link:

Lejlighedstilladelse

Sikkerhedsbyggetilladelser

Certificerede telte og konstruktioner skal oplyses i byggesagen og fremgå af pladstegning. Certifikatet skal også være til stede ved telt/konstruktionen, når den er opstillet og en kopi skal sendes til ES.

Nedenstående kræver byggetilladelse, såfremt man ikke har certifikat.

I skal søge byggetilladelser, hvis der er:

 • Telte i mere end 1 etage
 • Telte kun til privat brug, som anvendes af flere end 150 personer
 • Telte, der ikke er til privat brug med et samlet areal større end 50 m2
 • Scener uden overdækning over 1 meter i højden, uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs
 • Scener med overdækning uanset højde og uanset om scenen opstilles indendørs eller udendørs
 • Automobilscener over 1 m i højden, uanset om der er en overdækning eller ej
 • Tribuner herunder automobiltribuner og andre publikumsopbygninger uden overdækning og siddehøjde på mere end 1 m
 • Tribuner herunder automobiltribuner og andre publikumsopbygninger med overdækning uanset højde
 • Portaler med og uden inddækning
 • Gangbroer over 1 meter i højden
 • Tårne og lignende selvstående konstruktioner
 • Automobile storskærme, transportable mobilantenner m.v.

Overstiger publikum 150 personer på nogle af disse scener eller telte, skal der søges om tilladelse ved brandvæsnet. Der skal også laves målfaste pladsfordelingstegninger. Det er arrangørens ansvar at søge tilladelsen. 

Hvis fx et telt er godkendt og certificeret til at skulle stabiliseres via pløkker i blødbund, frafalder godkendelsen, hvis det rejses på asfaltunderlag. Så skal det certificeres ud fra stabilisering af blokke, da certificeringen ellers bortfalder, da den ikke er korrekt ifht. brugen.

Forlystelser

Såfremt der er forlystelser i forbindelse med eventet, er det arrangørens pligt at fremsende dokumenter, tegninger og driftsjournal på den pågældende forlystelse og ansøge politi om tilladelse jfr. forlystelsesbekendtgørelsen. Man skal være opmærksom på, at aktiviteten skal have en godkendt driftsjournal og certifikat fra godkendt tilsynsmyndighed (force teknology).

Der skal være tegnet en ansvarsforsikring, som dækker brugere af aktiviteten ved tilskadekomst, som følge af brug af forlystelsen på eventet. Alle nævnte dokumenter sendes samlet til politikredsens tilladelseskontor, med mindre andet er aftalt. Forsikringspapir på forlystelsen skal følge forlystelsen og være synlige ved gennemgang. Ved forlystelser er der fx tale om hoppeborge, karruseller, tårne, klatrevægge, svævebaner, bungy jump m.m.

Link til Bekendtgørelse om offentlige forlystelser