GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Værktøjer og links

DIM-ICE model

Vi vil anbefale jer at bruge DIM-ICE modellen, til at få overblik over, hvordan publikum vil bevæge sig på eventstedet. Det giver jer mulighed for at planlægge hensigtsmæssigt, så publikum får en god oplevelse.

For at skabe overblik og arbejde med publikums bevægelser og adfærd i løbet af eventdagen(e), kan I med fordel inddele jeres event i faserne ankomst, cirkulation og udgang. 

I hver fase er det relevant at overveje designet af eventområdet i form af hegn, køstruktur og vejnet. Dernæst bør I overveje det nødvendige informationsniveau i form af skiltning, meddelelser via apps, infoskærme og trykt materiale som fx tekst på publikums billetter.

Herefter skal I overveje personalets rolle og erfaring, beslutningshieraki og tilsyn med aktiviteterne.

Fordelen ved at arbejde med faser i eventet er, at skabe overblik over de udfordringer, der er ved de specifikke områder, som fx:

  • Hvornår publikum forventes at ankomme, og hvornår personale og køstruktur derfor skal være på plads til at håndtere dem
  • Hvordan publikum bevæger sig rundt på eventpladsen, og om det giver flaskehalse eller udfordringer med kapacitet
  • Hvornår publikum forventes at forlade området, og hvordan udgangskapacitet, parkeringsfaciliteter, offentlig trafik og vejnet så påvirkes

OBS: I de ovenstående overvejelser, bør I også medtage, at der er væsentlig forskel på almindelig afvikling og en evt. krisesituation.

I kan udfylde en DIM-ICE model for at danne jer et enkelt overblik over faser og påvirkninger. Modellen er udviklet af Prof. Dr. G. Keith Still, og du kan finde et eksempel herunder.

Modellen stammer fra Politiets vejledning til udarbejdelse af sikkerhedsplanen