GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Tjek på økonomien

Sponsorer og tilskud fra kommunale puljer eller fonde

Det er tidskrævende at søge penge, men ofte kan det betale sig. Vi anbefaler, at I undersøger mulighederne for at få tilskud fra sponsorer, fonde eller puljemidler til jeres event.

Her får du et par gode råd, der kan få en afgørende betydning for den økonomiske succes i dit event.

SPONSORER

Sponsorater kan være meget vigtige for at få et godt resultat og samtidig få støtte fra nogle af de interessenter, der har udbytte af at vise deres varemærke frem under eventet. Samtidig kan indtægterne fritages for moms, hvis foreningen anvender overskuddet til almenvelgørende eller almennyttige formål (se mere under siden "Skal jeg betale moms?").

Virksomheder skal se eventet som markedsføring og kan bruges som en salgsfremmende aktivitet af produkter eller services. Ofte er det virksomheder med en personlig relation til arrangøren eller virksomheder, der har en naturlig tilknytning til de aktiviteter, der afvikles under eventet – fx kan en virksomhed, der sælger øl på eventet, give et sponsorat på beklædning med firmalogo til medhjælperne.

Arbejdet med at skaffe sponsorer er tidskrævende og ikke altid nemt. Det er derfor ofte en stor hjælp at finde frem til, hvorfor de skal sponsorere ved eventet. Her får I nogle råd til, hvad I skal fokusere på, når I vil fortælle virksomheder, hvorfor de bør sponsorere eventet:

  • Giv opmærksomhed til produktet eller varemærket
  • Varemærket kan nå nye målgrupper
  • Produkt- eller forretningsudvikling
  • Social ansvarlighed

Husk også, at der findes mange former for event sponsorater, og at det ikke altid er et engangsbeløb, der er løsningen. En virksomhed kan sponsorere din begivenhed på andre måder:

  1. Finansiel sponsorering (fx logo placeringer under eventet)
  2. Produkt- eller servicesponsorering (Fx varer eller stedet, hvor eventet afholdes)
  3. Mediesponsorat (virksomheden kan købe medieplads mod logo-placering hos fx TV, aviser eller sociale medier via influencers)

PULJEMIDLER OG KULTURELLE FONDE

I de fleste kommuner findes der forskellige puljer, man kan søge tilskud fra, hvis man skaber events, der bidrager positivt til det kulturelle og sociale fællesskab – eller på anden måde skaber værdi for kommunens borgere.

Oftest er det sådan, at alle med idéer til kulturelle projekter eller arrangementer kan søge om støtte fra puljerne. De bliver herefter vurderet af et udvalg i kommunen, der løbende godkender disse ansøgninger.

Nederst i dette emne kan du finde et link til de muligheder for tilskud, der findes i Skanderborg Kommune.

Alternativt kan I søge kulturelle fonde, som oftest har et bestemt formål, som de støtter. 

Nogle fonde har et ansøgningsskema, som du udfylder, og som ofte er udformet som en PDF eller et online skema. Ved de fonde, som ikke har et ansøgningsskema, skal du selv udforme din ansøgning og sende den pr. mail til fonden.
Ansøgningen og dens udformning afhænger af, hvilken forening du har, og hvilken slags støtte du behøver. Så læs grundigt, hvad det er for en fond, og hvordan de evt. kan hjælpe dit projekt.

Det er ikke alle fonde, som stiller krav til, hvordan skemaet skal udfyldes. Så skal du selv være lidt kreativ og omhyggelig med udformningen af din ansøgning. Det kan betale sig at prioritere dette arbejde, så fonden oplever, at I er seriøse.

Gode råd til ansøgningen hos puljer og fonde

Hvorfor ansøger I, og hvad skal tilskuddet bidrage til?

Her beskriver I udførligt, hvilke udfordringer din forening står overfor, og hvilke løsninger I har planlagt, og som støtten skal hjælpe med.

Målgruppen som tilskuddet støtter

Beskriv hvilken målgruppe, der får gavn af tilskuddet.

Tidshorisont

Beskriv hvordan, hvor og hvornår indsatsen er i mål. Beskriv også, hvem der udfører og organisere indsatsen. Vær gerne omhyggelig med at forklare jeres mål og delmål (milepæle).

Potentiale og risiko

Det er en god idé at beskrive, hvilke styrker og svagheder, der er ved at give tilskuddet – herunder hvilke risikofaktorer der er. Det signalerer ansvarlighed.

Fremgangsmåde

Beskriv hvad I tidligere har gjort. Er det et nyt event – eller ønsker I at forbedre et eksisterende event?

Beskriv gerne hvilke metoder, der ligger bag eller evt. hvilke metoder, der skal udvikles med hjælp fra støtten.

Pris

Her beskrive I, hvor mange midler I søger, og hvad de skal bruges til. Det er også en god idé, at inddrage den samlede økonomi for foreningen, hvor støtten er medregnet.

Vær opmærksom på, at nogle fonde har en ansøgningsfrist, så du ikke sender ansøgningen forgæves.