GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Tjek på økonomien

Skal jeg betale moms?

Som udgangspunkt ja, men der er muligheder for fritagelse.

En central del af økonomistyringen vedrører håndtering af moms. Der gælder en række bestemmelser for dette område, som arrangørerne bør sætte sig ind i.

Omsætning af varer og ydelser er generelt momspligtige. Men hvis omsætningen af varer og momspligtige ydelser ikke overstiger 50.000 kr. årligt, så skal der ikke betales moms.

Når en "person" (f.eks. forening) driver selvstændig økonomisk virksomhed og sælger varer eller ydelser for mere end 50.000 kr. om året, skal der som udgangspunkt betales moms af salget = momsregistreringspligt. Dog er der i momsloven en række undtagelser til hovedregelen, som betyder, at en række forskellige ydelser helt er fritaget for moms.

Arrangementer, hvis overskud fuldt ud anvendes til velgørende eller andre almennyttige formål, kan søge om at blive fritaget for moms. Nedenfor kan du se tre kriterier, der skal opfyldes for, at man kan blive momsfritaget: 

Nærmere oplysninger kan fås hos det lokale Skattecenter. De modtager også anmeldelse til registrering eller ansøgning om momsfritagelse.

Momsfritagelses krav

Overskudsanvendelse

Overskuddet fra eventet skal fuldt ud bruges til velgørende eller på anden måde almennyttige formål ved f.eks. støtte til en hjælpeorganisation i lokalområdet.

Hvis en mindre del af overskuddet fra eventet bruges til andre formål (ikke-velgørende), er fritagelse udelukket.

Event varighed

For at I kan opnå momsfritagelse, skal der også være tale om en enkeltstående event, hvor der kan afholdes:

- En månedlig event af op til 3 dages varighed.

- En årlig event af op til 14 sammenhængende dages varighed eller 2 events om året af højest 8 dages varighed.

- Ensartede, sammenhængende arrangementer, der afholdes én gang årligt over enkelte dage i flere på hinanden følgende uger eller måneder med en samlet varighed på ikke over 14 dage.

Reglerne kan kombineres, så der kan holdes fx et 14-dages arrangement og højst elleve 3-dages arrangementer om året. Det er en betingelse, at 14-dages arrangementet i form og indhold klart adskiller sig fra 3-dages arrangementerne.

Salg for arrangørens regning og risiko

Salg af varer og ydelser skal ske for arrangørens regning og risiko. Hvis man som arrangør i forvejen er momsregistreret, kan der ikke gives momsfritagelse for salg af tilsvarende varer eller ydelser.