GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Tjek på økonomien

Er forsikring nødvendig?

Forsikringer er en investering, man håber aldrig at få brug for. Men selvom det kan være fristende at spare pengene, kan det blive dyrt og katastrofalt ...

Undersøg derfor altid, hvilke forsikringsmæssige lovkrav og muligheder for risiko-minimering, der findes til eventet. Alt efter størrelse og antal deltagere er der forskel på behovet for forsikring. Men det er bedst for din nattesøvn at være fuldt dækket i alle tilfælde.

Typer af forsikringer

Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

I henhold til lov om arbejdsskadesikring (Arbejdsskadesikringsloven) er enhver arbejdsgiver forpligtet til at tegne arbejdsskadeforsikring for de personer, der er ansat til at udføre arbejde for en arbejdsgiver.

Det er arrangøren, der skal sørge for, at der er tegnet en arbejdsskadeforsikring.

Hvis der er hyret en ekstern afvikler til at udføre dele af eventet, er det deres forsikring, der er gældende. Et godt råd her er at spørge ind til om den pågældende virksomhed har styr på deres forsikringer.

Ansvarsforsikring

I forbindelse med events kan det ske, at fejl og forsømmelser fra arrangørens eller medhjælpernes side påfører 3. mand (fx publikum), eller 3. mands ejendele en skade – og det er arrangøren erstatningsansvarlig for.

Det er derfor vigtigt , at I som arrangører er forsikret imod det arrangøransvar, man eventuelt kan pålægges, hvis der sker en skade eller ulykke i forbindelse med et event.

Vær opmærksom på, at basis-ansvarsforsikringer normalt ikke omfatter lånte eller lejede ting, som der ofte er i forbindelse med større events. Det gælder fx sponsorbiler stillet til rådighed under eventperioden, idrætsanlæg, lokaler og bygninger, tidtagningsudstyr, telte/boder, stilladser, forstærkere, højttaleranlæg, tribuner/podier m.m. Nærlæs derfor altid en lejekontrakts ordlyd med hensyn til, om det er udlejer eller lejer, der skal forsikre det lejede materiel.

Det kan sidestilles med en situation, hvor en arrangør lejer sig ind på et hotel i forbindelse med indkvartering af medhjælpere til eventet. I tilfælde af en tvist, fordi en af medhjælperne måske har beskadiget inventar på værelset, er det vigtigt, hvad der står i kontrakten. Er det medhjælperen (skadevolder) eller arrangøren (lejer), der hæfter for skaden?

Ansvarsforsikringens sum til udbetaling ved skade skal vurderes ud fra eventets størrelse og værdier til stede under afviklingen.

Øvrige forsikringer

Ansvarsforsikringen dækker alene en arrangørs erstatningsansvar overfor 3. mand eller 3. mands ejendele. Skader på de ting som man selv ejer fx aktivitetsudstyr, materiel m.m. vil aldrig kunne dækkes via ansvarsforsikringen. I må derfor undersøge og vurdere, hvorvidt der er behov for at tegne en eller flere tillægsforsikringer i forbindelse med afholdelse af eventet. Nedenfor har vi opstillet nogle eksempler, som der kan være behov for at forsikre særskilt:

- IT-udstyr: Hvis udstyret er ejet af en forening eller firma, der afvikler eventet, bør I undersøge, om I har et forsikringsbehov, hvis der sker tyveri eller ødelæggelse under eventet.

- Kontanter: I forbindelse med events, hvor der fx opkræves entréindtægt, er der altid en risiko for, at sådanne kontante midler kan mistes pga. tyveri eller lignende.

- Transportforsikring: I forbindelse med at materiel, diverse udstyr mv. skal transporteres frem til det sted, hvor eventet afholdes, vil der eventuelt være behov for at tegne en særskilt transportforsikring for at imødegå risikoen for transportskader. Overvej desuden, om der er behov for at tegne en løsøreforsikring med transportdækning. Såfremt der flyttes rundt på de forsikrede genstande, er det vigtigt, at forsikringen tegnes med dækning "på flere adresser".

- Aflysningsforsikring: Overvej, om der er behov for at tegne en aflysningsforsikring til dækning af fx. mistede entré- og sponsorindtægter, hvis eventet af en eller anden grund ikke kan gennemføres.