GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Styr på bemandingen

Frivillige eller professionelle?

Det vil med stor sikkerhed kræve et antal frivillige eller lønnede medarbejdere at gennemføre de planlagte aktiviteter ved jeres event. Her får du vores tip til, hvordan det bliver en god oplevelse for alle.

Der er oftest brug for mange og forskellige kompetencer ved dit event. Derfor skal I bestræbe jer på at sætte det rigtige personale til at udføre de forskellige opgaver, så de har både kvalifikationer og motivation.

Det er især vigtigt, når det handler om serviceopgaver med personlig kontakt til publikum – og ved sikkerhedsopgaver, der ofte kræver uddannet personale som fx læger, sygeplejersker eller professionelle vagter. Så her ligger en vigtig ledelsesopgave.

Det er en god ide at lave en plan for, hvilke og hvor mange personer de forskellige opgaver kræver samt et forventet timeforbrug.

 

I er godt på vej, hvis I kan svare på følgende 4 spørgsmål:

  • Hvilke opgaver skal vi have løst?
  • Hvor mange personer kræver det?
  • Hvad er det forventede timeforbrug?
  • Hvilke kompetencer har vi brug for?

Når I har svarene, skal I kommunikere dem videre til de involverede personer. Her kan det være en god ide at visualisere jeres information og beslutninger – en god måde kan være igennem en såkaldt punkt-plan.