GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Skab de bedste rammer

Toiletfaciliteter

Når mange mennesker samles over længere tid, skal der være et passende antal toiletter til rådighed. Her kan du læse om planlægning af toiletfaciliteter.

Endnu et afgørende element for et succesfuldt event er, at I sikrer gode og tilstrækkelige toiletfaciliteter til det antal publikummer, I forventer.

Type og antal toiletter

I skal også vurdere, hvilken type toiletter, I behøver – det afhænger bl.a. af publikums køn/kønsfordeling. Hvis størstedelen er kvinder, kræver det ofte flere toiletter, da de typisk bruger længere tid på toiletbesøg. Er der flest mænd, kan I med fordel vælge, at en del af faciliteterne er pissoirs, som man hurtigere kan komme ind og ud fra.

Normalt siger man, at der minimum skal være 1 toilet pr. 100 deltagere, men vi vil anbefale 2-3 pr. 100 deltagere. Dette skal selvfølgelig holdes op imod fordelingen på køn.

Desuden skal I sikre, at der er handicapvenlige toiletter. 

Rengøring

Et rent toilet er en vigtig del af oplevelsen. Så sørg for at lægge en rengøringsturnus blandt medhjælperne, så de kommer rundt til alle toiletterne og sikrer både rengøring og opfyldning af toiletpapir, sæbe, m.m. Et ulækkert toilet kan gøre, at folk ikke vil anvende det, og så kan der opstå kø ved andre toiletter og give gæsterne en negativ oplevelse.

Anvisning til nærmeste toilet

Det er også en god ide at lave en plan for områdets placering af toiletter og sikre en god skiltning til publikum, så de let finder det nærmeste toilet. Det kan blive en frustration for publikum, hvis de ikke kan finde toiletterne og går glip af oplevelser, de kom for.

Tømning

Mobile toiletter bør også løbende tømmes – især hvis eventet løber over mange timer eller dage. Det skal indgå i lejekontrakten med udlejer, som også kan rådgive om, hvor ofte det anbefales at tømme i forhold til antallet af deltagere. 

Udbydere

Der findes mange udlejere af mobile toiletter. Find frem til en god leverandør, der kan levere det anbefalede antal toiletter og i den type, I har brug for. Få gerne en samlet lejepris, der indeholder både levering, tømning og afhentning.

Leje af toiletter kan være en dyr post i budgettet. Men det kan blive en dårlig oplevelse for jeres publikum, hvis denne del ikke er planlagt optimalt.

Gode toiletfaciliteter kræver:

  • at der er synlige skilte til nærmeste toilet
  • at der ofte er rengøring og opfyldning af papir, sæbe, m.m.
  • at der er toiletter nok til både kvinder og mænd
  • at der er handicapvenlige toiletter
  • at toiletterne tømmes efter behov