GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Skab de bedste rammer

Støj og lydtryk

Når I afvikler et event eller en koncert, vil der ofte være støjende aktiviteter, der kan genere naboerne. I skal sørge for at tage de fornødne forholdregler.

Derfor har vi samlet nogle gode råd til at identificere og minimere støjen – og til at guide jer til en godkendelse hos kommunen.

Hvad er støj, og hvor kommer den fra?

Støj er lyde, vi ikke bryder os om, og de kan måles i decibel (dB). Når man måler lyd (lydtryk), bruger man en metode, der efterligner ørets følsomhed. Hvis lydtrykket sænkes med 10 dB, vil støjen opleves halvt så kraftigt. I stille vejr vil lydtrykket sænkes med 6 dB, for hver gang afstanden til lydkilden fordobles.

Musik er oftest den mest dominerende lydkilde ved udendørs koncertarrangementer. Lyden breder sig langt og i alle retninger. Primært følger den dog vindens retning, men kastes også tilbage fra mure på store bygninger. I området, hvor eventet afholdes, vil der være flere mennesker, cykler, biler eller lastbiler end normalt. Det gælder både før og efter afviklingen. Derfor kan der også opleves støj i form af øget trafik og personer, der snakker og synger.

Hvem generes af støjen?

Musikken og larmen fra publikum vil næsten altid genere naboer til eventpladsen. Derfor anbefaler vi, at I informerer dem om afviklingen i god tid, og at I sikrer, at støjen minimeres så meget som muligt.

Lydtryksniveauet må typisk maksimalt være 60 dB ca. 500 meter fra scenen. Ved dette niveau skal publikum hæve stemmerne, hvis de vil overdøve musikken, og naboer kan opleve det som unaturlig støj. Hvis lyden overstiger dette niveau vil det normalt kræve en særlig godkendelse fra kommunen.

Den mest belastende støj fra musikarrangementer kan nedbringes, så den generer naboer mindst muligt.

Hvordan kan støjgener begrænses?

Placering af scene

Scene og højtalere bør placeres med omtanke og på en måde, så lyden ikke kastes rundt på og uden for eventområdet. Hvis I holder koncerter i et bymiljø, bør I vælge et sted, hvor naboer er vant til aktiviteter i løbet af året.

Flere højtalere

I stedet for kun at placere højtalere ved scenen, kan man placere flere højtalere ude på pladsen. Så skal de ikke placeres så højt over jorden, og de behøver ikke at forstærkes på samme måde, som hvis der kun er scenehøjtalere. Samtidig bliver lyden også bedre for publikum.

Retningsbestemte højtalere

Hvis der anvendes retningsbestemte højtalere, vil lyden kunne begrænses til pladsen og kun i mindre omfang uden for pladsen.

Trafik med lastbiler

Til- og frakørsel gennem boligområder frarådes og bør undgås hvis muligt. Lastbiler fylder meget i boligområder, og det vil derfor med stor sandsynlighed genere naboerne.

Færre koncerter

Naturligt nok vil en begrænsning på antallet af koncerter, minimere det tidsrum. som naboerne generes af støjen fra eventpladsen.

"Plombe"

Man kan indbygge en elektronisk "plombe", der hindrer at lydtrykniveauet kommer over en bestemt grænse. Det er en god forsikring mod et for højt lydtryk, hvis der i tilladelsen er en begrænsning på det lydtryk, der må komme fra pladsen.

Ved musikkoncert og lignende gives der ofte tilladelse til et højere lydtryk end normalt. Men det er altid arrangøren, der er ansvarlig for at minimere generne ved afholdelsen og sikre en tilpasset lyd efter formålet med eventet og tilskuermængden. I nogle kommuner kræver man, at lydteknikeren har en bestemt certificering for, at man vil godkende eventet. Søg derfor altid viden om gældende regler hos kommunen.

Det er Politiet, der giver tilladelse til at afholde udendørs arrangementer, hvor støj kan forekomme. Det, der skal beskrives for at ansøge om tilladelse, er typisk:

  • Hvor skal arrangementet være?
  • Hvor mange tilskuere forventes der at komme?
  • Hvor placeres scene og lydudstyr?
  • Hvornår starter koncerten/koncerterne, og hvornår slutter den?
  • Hvem afvikler lyden?
  • Hvor mange gange skal eventet afholdes – datoer?
  • Godkendelse fra indehaver af eventområdet > Ved et privat område fra ejeren/Ved et kommunalt område fra kommunen

Link til Politiets vejledning til sikkerhedsplanen

I bør så tidligt som muligt ansøge om tilladelse til øget støjniveau for at sikre en godkendt afvikling. Det skal som minimum ske senest 14 dage inden afviklingen.