GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Skab de bedste rammer

Børn og unge

Hvis der er børn eller unge med til eventet, er der nogle særlige forhold, I skal forholde jer til.

Det er fedt at skabe noget, der også tiltrækker børn unge, da de skaber god stemning med deres glæde og legende adfærd.

Derfor kan det være meget fristende at regne dem med i sin planlægning. Men er der børn og/eller unge til stede under eventet, så er der nogle sikkerhedsmæssige restriktioner for både rammer og aktiviteter på baggrund af gældende lovgivning og god etik på området.

Tag stilling til de her spørgsmål, inden I laver et event med børn og unge blandt deltagerne: 

  • Hvilke aktiviteter passer til formålet?
  • Hvordan afvikler jeg sikkerhedsmæssigt en event med børn?
  • Hvor mange børn må der være på pladsen?
  • Må man sætte begrænsning på tidspunkter for børn på pladsen?
  • Skal man tilpasse lydniveauet til det unge publikum?
  • Er der forskel på, hvilken forsikring der gælder, hvis børn kommer til skade?

Typisk gælder det om at følge sikkerhedsreglerne for de udbudte aktiviteter. Og så må man selvfølgelig ikke servere alkohol til personer under 18 år. Ellers handler det om god etik for, hvad man bør udsætte børn og unge for – og så ellers give dem en god oplevelse.

Gode råd ved events med deltagelse af børn og unge

  • Tilpas aktiviteter og musik til det unge publikum
  • Sørg for, at mad og drikke er børnevenligt
  • Server aldrig alkohol til unge under 18 år
  • Lad kun trænede frivillige sikre, at aktiviteter bliver udført forsvarligt