GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Skab de bedste rammer

Affaldshåndtering

Når mange mennesker samles, vil der også være en masse affald, der skal håndteres.

Derfor er det vigtigt at forberede en plan for, hvordan der indsamles og efterfølgende bortskaffes affald under eventet.

Typisk bør en plan for affaldsindsamling under og efter arrangementet indeholde:

  • Navn på affaldsansvarlig
  • Navn på den transportør, der skal bortskaffe affaldet
  • En beskrivelse af beholdere til affaldsindsamling, og hvor de er placeret
  • En plan for renholdelse af publikumsarealerne

Opstil affaldsbeholdere til deltagerne – gerne i nærheden af madboder og scener. Sørg for en regelmæssig tømning og bortkørsel af affald. Det kan være nødvendigt med centrale containere, hvor man kan samle affaldet fra boder, publikum osv. Transportøren kan hjælpe jer med at finde den bedste metode.

Affaldet bør så vidt muligt sorteres i følgende grupper:

  • Glas
  • Madaffald
  • Pap
  • Plastglas

Lav også en plan for, hvad I gør med madaffald i ubrudte emballager – giv det fx til hjemløse på www.stopspildafmad.org

Det kan være svært at styre en sortering på eventpladsen, og det vil i så fald oftest blive indsamlet som brændbart affald. Vær desuden særlig opmærksom på at fjerne alle kapsler og glasskår fra pladsen! Tænk på, at den måske bliver brugt af både børn, voksne og dyr, når I har pakket sammen.

Oprydning og rengøring ved større arrangementer er sandsynligvis omfattet af reglerne for erhvervsaffald i kommunen.

Se mere info på Renosyd's hjemmeside