GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Fra ide til handling

Hvor meget tid vil du bruge på dit event?

Tiden er en afgørende ressource, når du laver et stort og omfattende projekt. Så den skal du ha' styr på, når du vil skabe et vellykket event.

Tid – både din egen og andres – er en afgørende faktor for at kunne lægge realistiske planer for dit event.

Gør op med dig selv, hvor mange timer du på uge- eller månedsbasis kan give til eventet. Så får du et præcist overblik over, hvorvidt og hvornår planen kan eksekveres.

Brug denne proces til at afklare, om du skal lave eventet alene, eller om der er behov for en partner eller to til at lede projektet.

Det er også vigtigt, at du gør dig præcise tanker om, hvad du forventer fra de involverede personer – fx tidsforbrug, frivilligt arbejde etc.

Lav en klar ramme for, hvor mange timer de skal lægge i projektet, så I har forventningsafstemt. Det giver dem også mulighed for at sige til eller fra på et oplyst grundlag.