GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Fra ide til handling

Hvad er din målsætning?

Det gode event skaber forventning og involverer følelser og fællesskaber.

Et event kan have mange formål og succeskriterier.

Men uanset hvad I måler på, er det typisk de nedenstående faktorer, der vil sikre, at dit event får god omtale:

Succeskriterier

Lokal forankring

Det skaber større chance for opbakning fra lokal befolkningen, når I involverer, informerer og evt. rekrutterer lokalt, hvor eventet afholdes.

Skab en blivende værdi

Skab et event, der gentages igen og igen. Det har både økonomiske og praktiske fordele.

Vær rollemodel for andre

Ha' som mål at skabe noget, der er så godt, at andre gerne vil kopiere det.

Fortæl en god historie

Sørg for, at budskabet er let forståeligt og kan følges af mange

Det kan være en god ide at tage stilling til, hvorvidt din succes ligger i kulturelle, menneskelige, økonomiske eller andre faktorer.

Klare succeskriterier er vigtige, uanset om eventet drives frivilligt eller med lønnet personale. Som mennesker får vi et ekstra gear, når vi kan måle, hvorvidt vores arbejde har gjort en forskel og levet op til vores mål.

Sæt også mindre delmål – og sørg for at fejre dem – så I kan sikre motivationen undervejs. Det kan fx være antal solgte billetter, nye sponsorer eller lukkede aftaler.