GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Et sikkert og trygt event

Uheldet er ude – hvad gør jeg?

Sker der et uheld under dit event, gælder det om at reagere hurtigt og tilkalde den rette hjælp.

RING 112

Opstår der en situation, hvor der er brug for hjælp, vil gæster og publikum helt naturligt tage fat i arrangører eller medhjælpere. Det gælder både, hvis det drejer sig om førstehjælp, ved udbrud af brand eller i situationer, hvor der er brug for en ambulance.
Derfor er det vigtigt, at I på forhånd har overvejet, hvilke sikkerhedsmæssige tiltag I skal forberede.

Ved motionsløb eller andre arrangementer med fysisk udfoldelse bør I fx have isposer og støttebind klar. En hjertestarter kan også være relevant, ligesom det er en god idé at have et brandtæppe og en ildslukker klar i forbindelse med brug af åben ild.

Læs mere

Førstehjælp

Alt efter størrelsen og karakteren af det arrangement, I afholder, skal I stå klar med forskellige typer af førstehjælp. Det kan spænde fra en medbragt førstehjælpskasse på en udflugt med den lokale vandreforening over synlige og uddannede førstehjælpere til større koncerter, til ambulancer, der holder standby ved et motorløb. Uanset hvilket niveau I arbejder på, skal alle involverede vide, hvad de har til rådighed, og hvor det er placeret.

Brandsikkerhed

Det er vigtigt at være opmærksom på, om brandvæsenet stiller krav til dit arrangement. Informationen kan findes hos Østjyllands Brandvæsens hjemmeside:

Østjyllands Brandvæsen

Generelt skal der tænkes over brandsikkerheden ved brug af åben ild, uanset om det er levende lys på bordene, et fakkeloptog eller en Sct. Hans fest. Grib det enkelt an, ved at se på, hvad der skal tændes, og hvor det skal foregå. Gennemgå derefter, om der er noget i omgivelserne, der udgør en risiko for, at ilden kan sprede sig. Det gælder lige fra bordpynt og serpentiner fra loftet til tørre græsområder eller bygninger i nærheden af større bål. Ved på forhånd at have lavet en kritisk vurdering og gennemgang, vil I minimere risikoen for uheld.

Ambulance

Adresse:

Det er afgørende for hurtig hjælp, at kende den adresse, hvor jeres arrangement foregår. Et stednavn som Galten Forsamlingshus eller sportspladsen i Ry kan ikke bruges. I skal derfor kende postadressen på stedet. Hvis I befinder jer på et større område, eller hvis der er flere indgange på adressen, er det en kæmpe hjælp at sende nogen ud for at møde ambulancen.

Adgang:

Ved arrangementer med parkering, telte, boder og andet er det vigtigt at sikre sig, at der ikke lukkes af for adgangen for ambulancer eller redningskøretøjer.

Evakuering

Brand, sammenstyrtning af scener, voldsomt vejr eller for mange mennesker samlet på et sted er eksempler på situationer, hvor det kan blive nødvendigt at lukke arrangementet ned og evakuere publikum. Sandsynligheden er lille, men det bør indgå i en generel gennemgang af sikkerheden omkring arrangementet. Planlæg derfor på forhånd, hvordan gæsterne hurtigt kan forlade området, hvis det skulle blive nødvendigt.

Tyveri og indbrud

Som en del af sikkerheden bør der være en eller flere personer, der varetager publikums sikkerhed, herunder hvis de bliver berøvet eller der sker indbrud i f.eks. telte / campingvogne. Alle former for tyveri eller indbrud skal dog hurtigst muligt anmeldes til politiet, så de kan tage affære.