GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Et sikkert og trygt event

Terrorsikring og håndtering af store menneskemængder

Når mange mennesker samles, kan det være nødvendigt at tage forskellige sikkerhedsforanstaltninger i tilfælde af nødsituationer.

Terrorsikring

Det er arrangøren, der har ansvaret for at et større arrangement gennemføres på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde. Myndighederne – for eksempel det lokale politi – vejleder arrangøren og giver tilladelser til arrangementets afvikling. Som arrangører bør I derfor, i dialog med myndighederne, forholde jer til terrortruslen, når I planlægger et større arrangement.

Vi anbefaler jer derfor at læse Politiets efterretningstjenestes vejledning i terrorsikring. Den kan findes nedenfor:

Ved større events kan det være relevant at samarbejde kompetente professionelle eller frivillige, der er trænet i at håndtere nødsituationer, der kan opstå undervejs.  Det er op til arrangøren at sikre, at afviklingen sker forsvarligt og kompetent. I bør derfor skabe et overblik over  forskellige scenarier og publikums adfærd i uventede, uønskede situationer – og hvordan de håndteres.

Skab overblik

For at danne jer overblik og arbejde med publikums bevægelser og adfærd, kan I med fordel opdele jeres arrangement i ankomst, cirkulation og udgang. Det findes der en meget god model for, som vi anbefaler jer at kende. Modellen hedder DIM-ICE og kræver en uddybende forklaring, som kan findes via nedenstående link.

DIM-ICE model kan bruges til at skabe overblik