GUIDE TIL DIT
NÆSTE ARRANGEMENT

Et sikkert og trygt event

Håndtering af persondata

Et nyt område i sikkerhedsplanlægningen omhandler, hvordan I som arrangør behandler personfølsomme data – også kendt som GDPR.

I maj 2018 trådte nye EU regler om behandling af persondata i kraft. Det er vigtigt at forholde sig til, hvordan man som arrangør bruger og opbevarer disse data.

Persondata kan inddeles i tre kategorier: 

Generelt om persondata og følsomhedskategorier

Almindelige personoplysninger

Oplysninger, som ikke har følsom karakter. Det er blandt andet navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse eller oplysninger om køb af varer eller ydelser – dvs. købshistorik.

Følsomme personoplysninger

Det drejer sig om race, etnicitet, politisk eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, religiøs eller filosofisk overbevisning.

CPR-oplysninger

Brugen af CPR-numre er særligt reguleret i persondataloven, men det gælder alene, hvis det fulde CPR-nummer registreres.

Besiddelse gælder alle, der har adgang til eventets interne filer. Derfor bør du sikre dig, at kun få og betroede medhjælpere har denne adgang og sikre, at din kommunikation understreger vigtigheden af, at persondata behandles efter korrekt forskrift.

Hvis man er eller kommer i besiddelse af disse ovenstående oplysninger, bør man som arrangør læse op på de generelle regler og sikre, at man ikke overtræder lovgivningen på området. Det kan nemlig koste en bøde, der kan vælte et ellers gennemarbejdet budget.

Se mere information på nedenstående link: